top of page

Over Margreet Zandbergen

Al van jongs af aan houd ik mij graag bezig met zingeving: het nadenken over de diepere vragen en doelen van het bestaan. Toen ik vier was schreef mijn moeder al “Je kan van die bedachtzame vragen stellen. Over waarom sommige dingen gebeuren. En als ik dan denk in zo’n gesprek, nu komt het weer, zo’n diepzinnige Margreetjes-vraag, dan zeg je ‘Mam, als… ik… maar…, mag ik een snoepje?’”

Gedurende mijn leven ben ik met enthousiasme en lichtheid blijven zoeken naar antwoorden op vragen over betekenis, doel en waarde in het leven. Na het afronden van mijn Bachelor Humanistiek en het voltooien van het halfjaarprogramma van De Bildung Academie, behaalde ik mijn masterdiploma in Culture, Organization en Management. Mijn afstudeeronderzoek richtte zich op de relatie tussen religie en moderniteit.

Maker van Vriendschap in Twaalf Brieven Margreet Zandbergen met op de achtergrond kunstwerk van Mathilde de Vriese

Sindsdien heb ik betekenisvolle programma's en projecten ontwikkeld. Zo heb ik bijvoorbeeld de "Living Room" ontworpen, een mobiele ontmoetingsruimte van twee vierkante meter voor zinzoekende studenten. Ik organiseerde de thema-avond "Geld of je leven!" over het uitdrukken van waarde los van ons monetaire systeem en ontwikkelde voor Zinnig Noord "De Dode Hoek," een leergang vol tools en taal om te spreken over de dood.

Het valt me op dat zingeving steeds meer een zaak is van het individu. Ik vind het geweldig dat mensen de vrijheid voelen om op hun eigen manier betekenis te geven aan hun leven. Tegelijkertijd geloof ik dat er in verbinding met anderen veel betekenis te vinden is. Juist het samen zoeken, kan zulke mooie inzichten opleveren. 

In de programma’s die ik ontwikkel zoek ik naar manieren waarop mensen samen kunnen zoeken naar zin. Vriendschap in Twaalf Brieven is daarvan een prachtig voorbeeld. Ik zie dit project als voertuig. Een erg mooi vormgegeven voertuig, al zeg ik het zelf. Maar de echte schoonheid ontstaat pas bij het gebruik ervan. In het contact met jezelf en met de Ander.  

bottom of page